Ženy na živo jsou projektem 16 žen, terapeutek a profesionálek metody JIH - metody osobního rozvoje založené na vnímání a cítění. Pravidelně vysíláme na FB a YouTube na živo o nejrůznějších tématech s prací na sobě spojených, píšeme inspirativní texty a sdílíme, jak samy tvoříme a propojujeme naše vlastní projekty.